Fastigheter

Åtgärda – underhålla – bygga om fastigheter

Jag arbetar i byggprojektens alla skeden. Det kan gälla allt från att åtgärda ett problem i en fastighet till att underhålla eller bygga om fastigheter.

Vid ett lyckat ombyggnadsprojekt har hänsyn tagits till kunderna, fastigheten och miljön. Material och arbetssätt ska ha bra livslängd och vara ekonomiskt gynnsamma. De ska även förstärka fastighetens funktion och trivsel.

Många gånger handlar det om att ge liv och rörelse åt en fastighet. Då gäller det att skapa en helhet utifrån plats, funktion och användning. För att komma dit behöver man omge sig med bra människor, ha ett positivt samarbetsklimat och tydliga mål

För mer information

KONTAKTA OSS