Utvecklingsuppdrag

kundens önskemål, behov och krav

När ert företag växt i personalstyrka eller har många underentreprenörer som arbetar åt er, och ni behöver eller vill anpassa och utveckla arbetssätt och rutiner som fungerar idag.

Om ni har fått en ny kund och behöver ta hjälp att sätta upp organisation som är anpassad till kundens behov.

När ni har ett uppdrag till kund men din organisation kan inte svara upp till kundens behov och förväntningar.

För er som vill använda resultatet i medarbetar- och kundundersökningar till konkret och praktisk förbättring.

För dig som nyligen börjat arbeta som beställare, och undrar hur du kan tänka och arbeta för att underlätta ditt arbete.

För mer information

KONTAKTA OSS