Underhållsplan

En av de tjänster jag erbjuder är Underhållsplan.

Både när det finns ett behov av att ta fram en underhållsplan för er fastighet eller att uppdatera befintliga underhållsplan, kan jag hjälpa till. En underhållsplan är ett levande dokument, jag kan hjälpa er oavsett om ni behöver upprätta en helt ny underhållsplan eller enbart uppdatera den befintliga underhållsplanen. Effektivt underhållsarbete handlar om att anpassa tidpunkt, hur åtgärden genomförs och vilka åtgärder som skall genomföras samtidigt eller innan,samt att bedöma risker innan arbetet påbörjas.

När större åtgärder i er underhållsplan närmar sig, kan vi tillsammans bedöma om de skall genomföras när det är tänkt, eller tidigare, alternativt senareläggas. Titta på vad arbetet innebär, vilka risker och konsekvenser som finns, om andra åtgärder skall genomföras innan eller samtidigt. Detta sparar pengar på sikt, och ger dig en kostnadseffektivare fastighetsförvaltning.

För mer information

KONTAKTA OSS, VI HJÄLPER DIG